Specialisaties

BEN bouwen en BENOveren

Tegen 2021 moeten alle nieuwbouw woningen “Bijna Energie Neutraal” zijn. De overheid wil deze ambitieuze doelstelling halen door bouwheren enerzijds strenge verplichtingen op te leggen omtrent energiezuinig bouwen en anderzijds BEN bouwen en BENOveren financieel en fiscaal te stimuleren. Bij Architects For Future is duurzaam, energiebewust en bijna energieneutraal bouwen echter altijd en al geruime tijd de standaard. Liefst overschrijden we zelfs de geldende BEN-normen om écht een verschil te maken.

Onze BEN-architecten kijken verder dan 2021!

Onze architecten zijn overtuigde BEN-voorlopers die de BEN-principes al jarenlang in de praktijk toepassen. We volgen permanente bijscholing en houden de technologische innovaties scherp in het oog. Zo kunnen we de meest geschikte en performante systemen en technieken voorstellen.

BEN

Onze ontwerpen scoren goed op energetisch vlak, maar ook vanuit het bio-ecologisch perspectief. Bij de keuze van bouwmaterialen houden we namelijk ook rekening met de impact die de materialen hebben op het milieu. Onze voorkeur zal daarbij steevast uitgaan naar materialen met een kleine ecologische voetafdruk en een hoge recycleerbaarheid volgens het Cradle to Cradle principe. De uiteindelijke keuze blijft uiteraard bij u.

Hoe dan?

BEN bouwen en BENOveren is gebaseerd op het “Trias Energetica” principe waarbij op 3 manieren energie bespaard wordt:

 • de energiebehoefte van de woning verlagen
  • maximaal isoleren
  • luchtdichtheid verbeteren
  • verspilling tegengaan
 • hernieuwbare energie uit duurzame bronnen
  • wind- en zonne-energie & regenwaterrecuperatie
 • meer efficiëntie voor de fossiele brandstoffen voor de restbehoefte
  • de lengtes van leidingen beperken
  • zoveel mogelijk op lage temperatuur verwarmen (bv. via vloerverwarming)

Met een combinatie van verschillende technieken gaan we het K-peil, S-peil én E-peil verlagen.

 • isolatie (Sarkin dakisolatie, cellulose isolatie, gevelisolatie, …), verwarming (zonnepanelen en zonneboilers met zonnecollectoren, vloerverwarming, warmtepompen, ventilatie met warmterecuperatie, …), regenwaterherwinning (regenputten, IBA, rietvelden, groendaken, …) enz…
 • doordachte inplanting van de woning op de bouwgrond met optimale oriëntatie
 • aangepaste isolerende beglazing voor maximale lichtinval en thermische isolatie
 • eventueel de bio-ecologische keuze voor houtskeletbouw
 • professionele luchtdichtheidsmetingen via blowerdoortest
BEN
BEN
BEN
BEN

Houtskeletbouw is een van onze specialiteiten

Vanuit onze passie voor duurzaam en bijna energieneutraal bouwen hebben we een bijzondere expertise in houtskeletbouw opgebouwd. Houtskeletbouw is namelijk een uitstekende keuze voor energiezuinig en ecologisch verantwoord bouwen!

Energetische voordelen houtskeletbouw

 • In vergelijking met andere bouwmaterialen heeft hout uitstekende isolerende eigenschappen. Zo isoleert hout tot 15 keer beter dan beton en 370 keer beter dan staal.
 • Hierdoor kan de isolatie niet alleen OP of TEGEN maar ook TUSSEN de dragende structuren worden geplaatst. Er kan daardoor meer isolatie geplaatst worden zonder dat de muurdikte daardoor groter wordt.
 • Traditioneel metsel- en pleisterwerk vergt duizenden liters water én stookkosten om de structuren te laten drogen voor de afwerkingsfase. De droge verwerking van de houtskeletbouw methode levert hier een dubbele besparing op.
 • Het energieverbruik en de CO2-uitstoot tijdens de productie van de houten constructiematerialen ligt beduidend lager dan bij het productieproces van andere bouwmaterialen. Dat geldt ook voor het transport.
 • Het verwerken van hout gebeurt nauwkeuriger dan bijvoorbeeld metselwerk of beton. Hierdoor kan de luchtdichtheid beter onder controle gehouden worden en zijn afwijkingen tussen plan en realiteit veel kleiner.

Overige voordelen houtskeletbouw

 • De vochtregulerende eigenschappen van hout gecombineerd met de droge bouwmethode creëren een droog, aangenaam en gezond binnenklimaat met een stabiele luchtvochtigheidsgraad.
 • Het relatief lage gewicht, de goede stevigheid en de vlotte verwerkbaarheid van hout zorgen voor een uitzonderlijke architecturale vrijheid. Met houtskeletbouw zijn haast alle vormen en afmetingen mogelijk.
 • Hout kan perfect gecombineerd worden met tal van andere bouwmaterialen (bv. gevelmaterialen) en de structuur kan relatief gemakkelijk uitgebreid of aangepast worden zonder kap- of breekwerken bij uitbouw.
 • De ruwbouwfase verloopt erg vlot bij houtskeletbouw. Met geprefabriceerde elementen kan uw woning in enkele weken tijd wind- en waterdicht zijn.

Professioneel energieadvies

Onze architecten beschikken over de nodige ervaring, expertise én erkenningen om deskundig energieadvies te verlenen. We werken volstrekt onafhankelijk zonder voorkeuren voor merken, leveranciers of aannemers om u eerlijk advies of een onpartijdige second opinion te garanderen.

De Architects For Future architecten zijn bovendien erkende EPB-verslaggevers, EAP-deskundigen en erkende ventilatieverslaggevers. Onze klanten kunnen dus ook voor een vrijwillige energieaudit of de verplichte EPC-keuring op hun vertrouwde architect rekenen.

Premies

BEN bouwen en BENOveren kan aardig wat interessante premies en voordelen van de overheid en de netbeheerders opleveren. Onze architecten zoeken uit welke energiepremies voor uw project van toepassing of haalbaar zijn mits verdere inspanningen. We bereiden het premiedossier zo goed mogelijk voor om u  maximaal rendement met minimale administratie te bieden. We noteren belangrijke (indien)data zelfs in onze agenda zodat we u tijdig een herinnering sturen en u geen enkele premie hoeft mis te lopen.

BENt u mee?

Wilt u BEN bouwen, BENOveren of extern energieadvies inwinnen? Neem gerust even contact op om meer over onze diensten, aanpak en tarieven te vernemen.

LAAT U ADVISEREN

Enkele BEN-projecten

BEN

Passiefwoning te Aalst

BEN

BEN-woning te Roosdaal

BEN

NZEB woning in Wortegem-Petegem

BENOvatie te Zulte 3

BENOvatie te Zulte

Bungalows-4

Twee bungalows worden meergezinswoning